Javni poziv za partnerske jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i lokalne akcione grupe za dostavljanje projektnih prijedloga iz oblasti međuopćinske saradnje

13 Jan 2015
750 times

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) objavljuje javni poziv za partnerske jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i lokalne akcione grupe za dostavljanje projektnih prijedloga iz oblasti međuopštinske saradnje, u skladu sa dole priloženim smjernicama. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 16.02.2015. godine do 15.00 sati na adresu: Zgrada UN-a, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo.

ILDP je zajednička inicijativa Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS i oba saveza općina/opština i gradova. Projekat radi na jačanju sistema strateškog planiranja na lokalnom nivou u BiH putem:
jačanja vertikalne integracije strateških dokumenata na lokalnom nivou u strateške i finansijske planske okvire viših nivoa vlasti;
podrške kritičnoj masi jedinica lokalne samouprave u primjeni harmonizovanog pristupa planiranju i upravljanju razvojem u saradnji sa njihovim zajednicama;
podrške kantonima u unapređenju strateškog planiranja i jačanju kapaciteta za implementaciju strategija razvoja.

Više informacija o specifičnim zahtijevima i kriterijima Javnog poziva, kao i cjelokupan aplikacioni paket, možete vidjeti na stranici www.ba.undp.org.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija