Javni poziv za dodjelu revolving sredstava

15 Feb 2016
1182 times

Načelnik Općine Konjic na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH broj 49/06, 52/09), člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) i Ugovora broj: 01-16-8-1774/02 od 30.09.2002. godine o formiranju namjenske revolving kreditne linije Općine Konjic u saradnji sa Vakufskom bankom d.d.
Sarajevo, Poslovnica Konjic, o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

Za podnošenje zahtjeva za dodjelu kreditnih revolving sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje, turizma, zanatstva i dr. proizvodnih djelatnosti na području općine Konjic.

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu kreditnih revolving sretstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje, turizma, zanatstva i dr. proizvodnih djelatnosti.

Sredstva će se plasirati putem Vakufske banke d.d. Sarajevo, poslovnica Konjic.

Korisnici kredita mogu biti pravna i fizička lica registrovana kao d.d., d.o.o. poljoprivredne zadruge, obrti i poljoprivredna gazdinstva čije je sjedište na području općine Konjic.

Prijava sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se u roku od 30 dana od objavljivanja u sredstvima informisanja. Prijave se mogu podnositi lično na protokol Općine ili poštom na
adresu: Općina Konjic, ul. Maršala Tita b.b.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti na telefon 712-236, i na web stranici konjic.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija