JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2

01 Avg 2016
1307 times

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je dana 29.07.2016. na službenim web stranicama objavio:

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na slijedeće programske aktivnosti:

LOT 1. Projekti zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla - raspoloživi budžet: 677.000,00 KM - Pravo učešća imaju javne ustanove, nevladine organizacije koje obavljaju poslove iz domena zaštite prirode i privredna društva;

LOT 2. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka - raspoloživi budžet: 92.000,00 KM - Pravo podnošenja prijava projekata imaju isključivo institucije nadležne za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka;

LOT 3. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica - raspoloživi budžet: 2.800.000,00 KM - Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine);

LOT 4. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica - raspoloživi budžet: 593.000,00 KM - Pravo učešća imaju javne ustanove, nevladine organizacije koje obavljaju poslove iz domena zaštite okoliša i privredna društva; 

LOT 5. Projekti u području zaštite zraka - raspoloživi budžet: 811.000,00 KM - Pravo učešća imaju organi i tijela federalne uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva;

LOT 6. Projekti u području energetske učinkovitosti - raspoloživi budžet: 734.000,00 KM - izrada detaljnih energetskih audita, energetska učinkovitost u javnoj rasvjeti, energetska učinkovitost u industriji. Pravo učešća imaju organi i tijela federalne uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

Više detalja o Javnom pozivu možete preuzeti na stranicama Fonda za okoliš FBIH: http://www.fzofbih.org.ba/v2/vijest.php?akt_id=179 ili možete kontaktirati Agenciju "PRVI KORAK" d.o.o. putem emaila, telefonom ili direktno.

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija