FMERI – poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda

26 Sep 2016
399 times

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2016. GODINU

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH", broj 21/16).

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

  • Metalna, elektro i automobilska industrija,
  • Industrija građevinskog materijala i nemetala,
  • Drvna, papirna i grafička industrija,
  • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,
  • Kemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i
  • Namjenska industrija,

te da zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, kao i privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja na teritoriji Republike Srpske otvaraju ispostave, podružnice ili poslovne jedinice.

TRAJANJE PROGRAMA

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Pošto je Javni poziv otvoren do utroška raspoloživih sredstava, podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni zbog određenih nedostataka, mogu ponovo podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava.

Cjelokupan Tekst Javnog poziva kao i prateće dokumente možete preuzeti sa slijedećeg linka.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija