JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici

26 Sep 2016
869 times

Federalno ministarstvo za ljudsk prava i izbjeglice je objavilo Javni poziv

za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici

Pravo za dostavu projektnih prijedloga

Pravo za dostavu projektnih prijedloga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) imaju općine, gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH. Javne ustanove, nevladine organizacije i vjerske zajednice mogu aplicirati putem općina, gradova i Brčko Distrikta BiH.

Predmet projektnih prijedloga

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja:

- putne infrastrukture,

- vodosnabdijevanja i kanalizacije i

- socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti).

Projektni prijedlog (na propisan način popunjen i ovjeren aplikacioni formular) kovertira se i poštom dostavlja na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH br. 3, 71000 Sarajevo, sa oznakom JAVNI POZIV – dostava projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture. 

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva.

Cjelokupan Tekst Javnog poziva kao i prateće dokumente možete preuzeti sa slijedećeg linka.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija