Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

21 Feb 2017
3400 times

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama objavljuje „Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena".

Sredstva Fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena obezbjeđena su sufinansiranjem USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i sredstvima budžeta Općine Konjic.

Pravo na dodjelu sredstava iz Fonda imaju žene koje pripradaju marginaliziranim grupama i to:

1. Žene žrtve nasilja,
2. Samohrane majke,
3. Nezaposlene mlade žene mlađe od 35 godina,
4. Žene sa invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,
5. Nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području.

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice i ako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe, s prebivalištem na području općine Konjic, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Konjic.

Javni poziv je otvoren od 20.02.2017. godine i ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja, tj. do 06.04.2017. godine.

Općina Konjic će u saradnji sa USAID PPMG tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prva edukacija će se održati 07.03.2017. godine, u Sali Općinskog vijeća Konjic, sa početkom u 11:00 sati.

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 06.05.2017. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic na broj telefona: 036/727-645.

Tekst Javnog poziva možete pogledati na slijedećem linku: JAVNI POZIV 

Prijavni obrazac možete preuzeti na slijedećem linku: PRIJAVNI OBRAZAC 

Primjer popunjenog obrasca možete preuzeti na slijedećem linku: POPUNJEN OBRAZAC-PRIMJER

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija