Print this page

Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

17 Mar 2017
1765 times

Fond za zaštitu okoliša FBiH je objavio dva javna poziva i to:

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu –JP RFEE 2017
i
Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP 2017/1

Tekst poziva kao i sve ostale detaljnije informacije možete pronaći na slijedećem linku: http://www.fzofbih.org.ba/v2/txt.php?id=42