Članovi LVK vijeća

LVK se osniva sa namjerom da se uspostavi konkretan okvir za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem zajednice i unapređenje poslovnog okruženja u Općini.

Osnovne aktivnosti su:
• Redovno međusobno informiranje javnog i privatnog sektora,
• Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti,
• Predlaganje mjera za razvoj zajednice, unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,
• Rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora koje se tiču viših nivoa vlasti,
Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihova implementacija

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće usvaja odluku o osnivanju LVK-a. LVK broji 15 članova, od kojih:
3 predstavnika Općinskog vijeća Konjic,
2 predstavnika Općinskih službi,
predstavnik Agencije „PRVI KORAK",
predstavnik Srednje mješovite škole Konjic,
predstavnik Biroa rada za zapošljavanje,
2 predstavnika Saveza poljoprivrednih udruženja i
5 predstavnika privatnog sektora.

Predstavnici javnog sektora se ne biraju se po imenu, već kao predstavnici relevantnih institucija, po funkciji.

Članove Lvk-a iz redova javnog sektora čine:
• 2 (dva) predstavnika Općinskih službi,
• 3 (tri) predstavnika Općinskoga vijeća Konjic,

Predstavnici privatnog sektora se ne biraju po imenu, već kao predstavnici preduzeća i civilnih organizacija.

Kriteriji za izbor članova LVK-a iz redova privatnog i civilnog sektora:

• Relevantna zastupljenost najvažnijih sektora privrede općine sa potencijalima za razvoj te mikro, mala i srednja poduzeća
• Žene poduzetnice
• Predstavnici relevantnih organizacija civilnog sektora i/ili pojedinci.

Predstavnik Agencije za lokalni ekonomski razvoj „PRVI KORAK" Općine Konjic će biti sekretar LVK-a, bez prava glasa, koji će voditi zapisnik i imati obavezu da priprema izvještaj o sastancima.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija