Print this page

Sastanak Lokalnog vijeća za konkurentnost općine Konjic

10 Feb 2015
455 times

Dana 30.01.2015.godine u sali za sastanke Općine Konjic sa početkom u 10,00 sati održan je sastanak Lokalnog vijeća za konkurentnost (LVK) Općine Konjic.

Sastanku su pored članova LVK-a prisustvovali: načelnik Općine Konjic gosp.Emir Bubalo, predstavnici Njemačke organizacije za međunarodni razvoj (GIZ) kao i predstavnici Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic kao tehnički sekretarijat ovog vijeća.

Cilj ovog sastanka bio je analiza aktivnosti LVK-a u prethodnoj godini, izrada akcionog plana rada LVK-a za 2015.godinu i zajednička inicijativa za razvoj turizma u općinama Konjic, Jablanica i Prozor-Rama.