Drugi sastanak Lokalnog vijeća za konkuretnost općine Konjic

06 Maj 2014
592 times

Dana 06.05.2014. godine, u prostorijama Općine Konjic, sa početkom u 10:00 sati održan je drugi sastanak Lokalnog vijeća za konkuretnost općine Konjic (LVK)"

Sastanak su organizovali Njemačka organizacija za međunarodni razvoj (GIZ), u saradnji sa Općinom Konjic i Agencijom za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o.

Na ovom sastanku su analizirane sve prethodno predložene inicijative od strane privrednika Općine Konjic. Također na ovom sastanku su utvrđene prioritetne inicijative a to su:
• Formiranje udruženja privrednika,
• Baza ljudskih resursa – pasoš kompetencija,
• Analiza mogućnosti lokacija industrijiski zona.

Sljedeći sastanak je zakazan 26.06.2014. godine na kome će se detaljnije razmotriti prijoritetne inicijative.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija