Print this page

Sastanak na temu „Incijativa za lokalnu konkuretnost – formiranje Lokalnog vijeća za konkuretnost općine Konjic (LVK)"

03 Apr 2014
445 times

Njemačka organizacija za međunarodni razvoj (GIZ), u saradnji sa Općinom Konjic i Agencijom za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. je organizovala sastanak na temu „Incijativa za lokalnu konkuretnost – formiranje Lokalnog vijeća za konkuretnost općine Konjic (LVK)".

Sastanak je održan 03.04.2014. godine, u prostorijama Općine Konjic, sa početkom u 09:00 sati. Pored organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), Ministarstva privrede HNK, imenovani članovi LVK, iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Nakon kratkog izlaganja g-dina Pelajića, stručnog konsultanta za lokalni ekonomski razvoj , angažovanog od strane GIZ-a, o značaju osnivanja Lokalnog vijeća za konkuretnost (LVK) i potencijalnim inicijativama Vijeća, predstavnici gore navedih institucija su kratko komentirali trenutno stanje saradnje javnog i privatnog sektora na području općina Konjic, i jednoglasno usvojili poslovne akte potrebne za rad lokalnog vijeća za konkuretnost općine Konjic.

PDF  Zapisnik sa sastanka

lvk02