Analiza mapiranih incijativa „Unapređenje baze ljudskih resursa“ i „Analiza mogućnosti lokacija industrijskih zona“

27 Jun 2014
449 times

Njemačka organizacija za međunarodni razvoj (GIZ), u saradnji sa Općinom Konjic i Agencijom za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o., 27.06.2014.godine u prostorijama Općine Konjic, sa početkom u 10:00 sati je održala treći sastanak lokalnog vijeća za konkurentnost (LVK).

Pored organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), Ministarstva privrede HNK, imenovani članovi LVK, iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Cilj ovog sastanka bila je analiza mapiranih incijativa „Unapređenje baze ljudskih resursa" i „Analiza mogućnosti lokacija industrijskih zona" koje će biti predložene za implementaciju u kratkom i srednjem roku.

Nakon završene analize odluženo je da se incijativa „Unapređenje baze ljudskih resursa „ da na usvajanje Općinskom vijeću da bi se nakon usvajanja moglo krenuti u izradu akcionog plana i implementaciju iste.

Obzirom da služba za urbanizam i građenje Općine Konjic radi na prijedlogu prostornog plana Općine Konjic u kojem će između ostalog definisati i lokacije za poslovne zone druga incijativa „ Analiza mogućnosti lokacija industrijskih zona" će biti pripremljena naknadno.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija