Print this page

Analiza mapiranih incijativa „Unapređenje baze ljudskih resursa“ i „Analiza mogućnosti lokacija industrijskih zona“

27 Jun 2014
445 times

Njemačka organizacija za međunarodni razvoj (GIZ), u saradnji sa Općinom Konjic i Agencijom za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o., 27.06.2014.godine u prostorijama Općine Konjic, sa početkom u 10:00 sati je održala treći sastanak lokalnog vijeća za konkurentnost (LVK).

Pored organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), Ministarstva privrede HNK, imenovani članovi LVK, iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Cilj ovog sastanka bila je analiza mapiranih incijativa „Unapređenje baze ljudskih resursa" i „Analiza mogućnosti lokacija industrijskih zona" koje će biti predložene za implementaciju u kratkom i srednjem roku.

Nakon završene analize odluženo je da se incijativa „Unapređenje baze ljudskih resursa „ da na usvajanje Općinskom vijeću da bi se nakon usvajanja moglo krenuti u izradu akcionog plana i implementaciju iste.

Obzirom da služba za urbanizam i građenje Općine Konjic radi na prijedlogu prostornog plana Općine Konjic u kojem će između ostalog definisati i lokacije za poslovne zone druga incijativa „ Analiza mogućnosti lokacija industrijskih zona" će biti pripremljena naknadno.