Print this page

Izrada akcionog plana incijative „Unapređenje baze ljudskih resursa“

07 Okt 2014
625 times

Njemačka organizacija za međunarodni razvoj (GIZ), u saradnji sa Općinom Konjic i Agencijom za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o., 07.10.2014.godine u prostorijama Općine Konjic, sa početkom u 11:00 sati je održala četvrti sastanak lokalnog vijeća za konkurentnost (LVK).

Pored organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu (REDAH), Ministarstva privrede HNK, imenovani članovi LVK, iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Cilj ovog sastanka bila je izrada akcionog plana incijative „Unapređenje baze ljudskih resursa" koja je prethodno usvojena od strane Općinskog vijeća Konjic.

Akcionim planom predviđeno je 5 mjera:
• Utvrđivanje potrebe privrednog sektora za radnom snagom
• Utvrđivanje spremnosti nezaposlenih za dodatnim obrazovanjem
• Izrada programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije (kako formalne, tako i neformalne)
• Prilagođavanje nastavnog plana i programa u Srednjoj školi konjic, u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta
• Izrada pasoša kompetencija za potencijalne kadrove

Svaka od mjera se sastoji od aktivnosti za koje su definisani nosioci i rokovi implementacije.