Svrha, vizija i misija LVK vijeća

Javno-privatni dijalog (JPD) je svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora, uključujući razmjenu informacija, mišljenja, iskustava i znanja između predstavnika lokalne samouprave i vlasnika mikro, malih i srednjih preduzeća/ udruženja; konsultovanje privatnog sektora o važnim pitanjima za razvoj zajednice i unapređenje poslovnog okruženja; uključivanje privatnog sektora u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
Javno-privatni dijalog predstavlja jedan od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i cjelokupan održivi razvoj općine Konjic.

Inicijativu za formiranje Lokalnog Vijeća za Konkurentnost (LVK) kao tijela za vođenje JPD je pokrenula Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, a podržavaju je Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH i GIZ - Njemačko društvo za međunarodni razvoj.

Lokalno vijeće za konkurentnost (LVK) općine Konjic ima za cilj unaprijediti javno privatni dijalog između predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora te povećati konkurentnost privrede i razvoj naše općine, sa krajnjim ciljem rasta životnog standarda svih naših građana. Da bismo ostvarili ovaj cilj, želimo unutar općine, kantona, a i šire, stvoriti uslove za povećanje konkurentnosti privatnog sektora, jer samo privatni sektor stvara dodanu vrijednost u privredi i tako potiče ukupni privredni rast.

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija