Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Kiser kod Konjica

09 Dec 2014
2525 times

Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj razvoj „PRVI KORAK"d.o.o. Konjic sa ciljem obnove potpuno izgorjelih kompleksa šuma kako bi se vratio narušeni ekosistem i biodiverzitet koji je bio naglašen na ovom području.

Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša HNK-a, a implementuje se u saradnji sa firmom Šumarstvo Prenj d.d. Konjic.
Projektom predviđena aktivnost nabavke i sadnje autohtonih sadnica crnog bora i smrče, je u potpunosti realizovana, što je bila osnovna aktivnost i cilj ovog projekta.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija