Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

18 Dec 2014
1908 times

Dana 17.12.2014. godine u Sali općinskog vijeća Konjic sa početkom u 14:00 sati održana je prva redovna sjednica Skupštine Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic.

Pored 40 članova Skupštine i velikog broja članova Udruženja, sjednici su prisustvovali i predstavnici USAID- Sida Projekta za lokalni ekonomski razvoj (GOLD), direktor Srednje škole Konjic, kao i predstavnici Općine Konjic.

Članovi Skupštine su jednoglasno verifikovali predsjednika i potpredsjednika Skupštine, kao i članove Upravnog odbora Udruženja. U daljem radu Skupštine jednoglasno su usvojeni Poslovnik o radu Skupštine, Poslovnik o radu Upravnog odbora Udruženja i Odluka o visini članarine za članove Udruženja.

Predstavnica Općine Konjic, šef tima za BFC certifikaciju, gđa. Adisa Kevrić upoznala je prisutne sa značajem BFC certifikata za razvoj privrede.

Predstavnici USAID-Sida GOLD Projekta predstavili su mogućnosti za unapređenje saradnje između privatnog sektora i institucija obrazovanja na lokalnom nivou kroz formiranje Privrednog savjeta (VET vijeća) u sklopu Srednje škole Konjic. Prisutni članovi Skupštine su podržali ovu incijativu, i zadužili Upravni odbor Udruženja zajedno sa Agencijom "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic da provedu sve aktivnosti oko uspostavljanja VET vijeća do kraja Januara 2015. godine.

 

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija