FBiH: Osam strateških ciljeva razvoja malog i srednjeg poduzetništva

09 Jan 2015
528 times

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH" za 2014. godinu.

Ovo je jedan od pet razvojnih projekata koji čine "Strategiju ekonomskog razvoja Federacije BiH", a Akcioni plan za njegovu realizaciju, za period 2013.-2015. godina, sadrži osam strateških ciljeva u okviru kojih je utvrđeno 28 prioriteta i 44 mjere za njihovo realiziranje. Svakom mjerom obuhvaćena je jedna ili više aktivnosti za koje su određeni ciljevi, nositelji i rokovi izvršenja koji su za neke aktivnosti precizirani, a za neke planirani kao kontinuirano djelovanje.

Strateški ciljevi su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova, finansijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljanih skupina. U ovom izvještaju opisane su aktivnosti koje su poduzete po pojedinim strateškim ciljevima u 2014. godini.

Ovo ministarstvo će, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz ovog projekta, nastaviti realizaciju ciljeva i mjera iz njegovog Akcionog plana.

e.kapija.ba

 

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija