Sastanak Incijativnog odbora u projektu "Geopark Konjic"

21 Jan 2015
838 times

Dana 19.01.2015. godine sa početkom u 11:00 sati održan je sastanak Incijativnog odbora u projektu „ Geopark Konjic".
Sastanak je održan u prostorijama Visoke škole za turizam i menadžment, a prisustvovali su:

• Doc. dr Marijana Šećibović, predsjednik
• Prof. Dr. Refik Šećibović, redovni profesor na VSTIM Konjic i stručnjak za geoturizam
• Dipl.iur. Alaudina Boškailo, član
• Dipl. ecc. Ajla Greda, član
• Dipl.ecc. Eldin Bubalo, član
• Amela Hujdur, član

Teme ovog sastanka bile su: Planiranje i zakazivanje sastanka sa međunarodnim ekspertima za mjesec februar 2015. godine , kao i pregled sadržaja Studije izvodljivosti za budući Geopark na području općine Konjic.

Na kraju je donosen zaključak da je neophodno zakazati sastanak sa načelnikom Općine Konjic kako bi ga informisali o dosadašnjim i planiranim aktivnostima Inicijativnog odbora koje se odnose na formiranje Geoparka Konjic.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija