Print this page

Geopark Konjic

04 Mar 2015
1411 times

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic i Visoka škola za turizam i menadžment Konjic u saradnji sa Općinom Konjic i udruženjem NATURA AS pokrenule su inicijativu za osnivanje prvog geoparka u Konjicu. Značaj ovog projekta prepoznale su lokalne vlasti, ali i sujedne države. Tim povodom organizovan je inicijalni sastanak grupe eksperata, predstavnika Geoparka Papuk, Vlade Republike Srbije i predstavnika Općine Konjic. Konjic ima sve prirodne, fizičke i materijalne pretpostavke za uspjeh ovog projekta, te se nadamo uspješnoj aplikaciji do kraja godine.