Print this page

Sastanak sa privrednicima iz oblasti ugostiteljstva i turizma

06 Mar 2015
518 times

Dana 05.03.2015. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic sa početkom u 14,00 sati, održan je sastanak na temu „Obuka i prekvalifikacija radne snage za potrebe privatnog sektora iz oblasti ugostiteljstva i turizma".

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic na osnovu analize provedene ankete o tržištu radne snage i planovima razvoja u narednih 3-5 godina, utvrdila je da na području općine Konjic postoji potreba za kadrovima iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

S tim u vezi utvrđena je potreba za organizovanjem obuke i prekvalifikacije za sljedeća zanimanja:

• Kuhar,
• Konobar,
• Recepcioner,
• Turistički vodič

Projekat obuke i prekvalifikacije radne snage će se sufinansirati iz sredstava USAID – Sida GOLD projekta, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Općine Konjic.

Privrednici koji su prisustvovali sastanku su podržali ovu inicijativu i iskazali zainteresovanost da predlože određeni broj kandidata koji bi se uključili u program obuke i prekvalifikacije.

Na kraju sastanka donesen je zaključak da svi privrednici koji su zainteresovani da uzmu učešće u ovom projektu, u roku od sedam dana dostave Agenciji „PRVI KORAK" podatke o tome koja od navedenih zanimanja su im potrebna, kao i broj kandidata po određenom zanimanju. Pored toga, Agencija „PRVI KORAK" d.o.o. će kontaktirati druge privredne subjekte iz ove oblasti koji nisu prisustvovali sastanku.