Print this page

Sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

16 Apr 2015
1667 times

Dana 13.04.2015.godine,  u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic, održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. 

Na ovom sastanku  prihvaćeni su prijedlozi za članove VET vijeća iz reda Udruženja privrednika i upućeni školskom odboru Srednje škole Konjic na usvajanje.

Donesena je odluka da članovi Upravnog odbora Udruženja privrednika održe pojedinačne sastanke po svojim sektorima, kako bi pripremili inicijative za poboljšanje poslovnog ambijenta na području općine Konjic. 

Članovi Upravnog odbora Udruženja privrednika su jednoglasno donijeli zaključak da Udruženje privrednika neće podržavati humanitarne ni bilo koje druge akcije pomoći, jer u svom budžetu nema planirana sredstva za tu namjenu, i da se za sve ovakve aktivnosti obrate pojedinačno preduzećima.