Bilten Lokalnog vijeća za konkurentnost

11 Maj 2015
652 times

U prostorijama Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, u srijedu 06.05.2015.godine održana je radionica na temu "Izrada Biltena Lokalnih vijeća za konkurentnost općina Konjic, Jablanica i Prozor - Rama".

Sastanku su prisustvovali predstavnici tehničkih sekretarijata Lokalnih vijeća za konkurentnost (LVK) navedenih općina, koji će ubuduće biti angažovani na kreiranju Biltena LVK.

Za izradu dizajna ovog biltena od strane Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ angažovan je gosp.Tarik Poplata, koji je upoznao prisutne sa idejnim rješenjem dizajna Biltena kao i sa tehničkim detaljima vezanim za kreiranje istog.

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija