Print this page

21. sjednica Općinskog vijeća Konjic

19 Maj 2015
2787 times

Dana 18.05.2015. godine, održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Konjic. Na ovoj sjednici usvojeni su Izvještaj o radu za 2014. godinu, Finansijski izvještaj za 2014. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu kao i Plan rada za 2015. godinu, Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic.

Pored izvještaja Agencije "PRVI KORAK" usvojeni su i izvještaji: JU Centar za socijalni rad, JU Narodni Univerzitet Konjic, RTV Konjic, Općinskog javnog pravobranilaštva i JU Sportska dvorana Konjic.

Vijećnici su na ovoj sjednici donijeli odluku o dodjeli najviših općinskih priznanja, koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici općinskog vijeća, povodom dana Općine Konjic 16.06.2015. godine. Povelju sa zlatnim grbom dobiće direktor PD "Igman" d.d. Konjic, Džahid Muratbegović, Plaketu sa zlatnim grbom Anel Macić KBS "Balkan", Zahvalnicu sa zlatnim grbom tri člana KDT "Neretva" Almir Karkelja, Adis Karkelja i Dajana Dangubić.