Priprema i izrada promotivnog materijala

03 Jun 2015
2642 times

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic u saradnji sa Općinom Konjic i USAID - Sida GOLD Projektom provodi aktivnosti vezane za pripremu materijala za promociju poslovnog okruženja općine Konjic. 

Jedna od aktivnosti je izrada video zapisa za promociju investiranja u općinu Konjic, te su u svrhu provedbe ove aktivnosti predstavnici USAID - Sida GOLD Projekta angažovali profesionalne snimatelje.

U ime Općine Konjic, gosp Derviš Dizdarević - direktor Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, predstavio je potencijale za investiranje u općinu Konjic. Privredu općine Konjic predstavili su direktori preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. i Rukotvorine d.o.o., koji su predstavili svoja preduzeća, kao i dosadašnja investicijska iskustva.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija