Izrada Lokalnog akcionog plana zaštite okoliša (LEAP) Općine Konjic

19 Jun 2015
2188 times

Dana 11.06.2015. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana zaštite okoliša (LEAP) za Općinu Konjic. 

Na sastanku se razgovaralo o postojećem LEAP dokumentu koji je Općina Konjic u okviru CARDS projekta izradila za period 2005-2007., i koji bi mogao poslužiti u pripremi novog akcionog plana zaštite okoliša. Razgovaralo se i o LEAP dokumentima drugih općina, gdje bi koristeći iskustva i pozitivne primjere iz drugih sredina kao i principe koji se mogu naći u literaturi uspješno uspostavili proces LEAP-a

Obzirom da LEAP može biti dio šireg dokumenta, kao npr. Strategije razvoja, a nadovezuje se odnosno proizilazi, nadopunjuje se sa NEAP-om i drugim strateškim dokumentima dogovoreno je da se prilikom izrade novog LEAP-a koriste slični dokumenti, te da se Prostorni plan općine Konjic koji je trenutno u izradi i sadrži najnovije podatke dostavi svim članovima i koristi u izradi LEAP-a.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija