Sastanak sa predstavnicima USAID-Sida GOLD Projekta i Programa Prilika Plus

19 Jun 2015
2035 times

U četvrtak , 19.06. 2015. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic održan je sastanak sa predstavnicima USAID-Sida Gold Projekta i predstavnicima Programa Prilika Plus. Sastanak je organizovan sa ciljem razmatranja moguće saradnje Agencije, Općine Konjic i Programa Prilika Plus u oblasti obuke različitih profila kadrova.

Osnovna svrha Programa Prilika Plus jeste razvoj i uvođenje inovacija unutar sektora neformalnog obrazovanja sa ciljem poboljšanja usklađenosti znanja i vještina radnika sa potrebama preduzeća. U skladu sa tim razgovaralo se o različitim mogućnostima saradnje u pogledu neformalnog obrazovanja odraslih gdje bi hemijski i mašinski tehničari bili u fokusu. Posebna pažnja bi se posvetila i obukama odraslih iz oblasti poljoprivrede,  ugostiteljstva i turizma. 

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o će u saradnji sa Udruženjem privrednika i Savezom poljoprivrednih udruženja Konjic obezbijediti informacije o potrebnim kadrovima iz navedenih oblasti za koje bi bilo potrebno organizovati obuke u narednom periodu.

 

 

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija