Print this page

Poslovni inkubator

26 Jun 2015
1667 times

Na inicijativu Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic,  25.06.2015. godine sa početkom u 10:30 u kabinetu Načelnika održan je sastanak na temu izrada akcionog plana formiranja poslovnog inkubatora.

Sastanku su prisustvovali Načelnik Općine Konjic, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic i predstavnici Udruženja za poduzetništva i posao LINK Mostar.

Poslovni inkubator je jedan od elemenata preduzetničke infrastrukture. Poslovnim inkubatorom se smatra pogodan prostor u kojem svoj biznis započinju potencijalni preduzetnici ili svoj biznis nastavljaju jako mlada mikro, mala i srednja preduzeća. Pogodnost prostora se ogleda u povoljnim uslovima za njegovo korištenje, poslovno savjetodavnim i ostalim uslugama koji će se pružiti korisnicima prostora, kao i pomoć menadžmenta inkubatora korisnicima usluga. 

Načelnik Općine Konjic je prihvatio ovo inIcijativu i imenovao Agenciju za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic da u saradnji sa LINK-om krene u relizaciju  aktivnosti predviđenih akcionim planom za formiranje inkubatora.