Print this page

Priprema turističkih projekata za područje općina Konjic, Jablanica i Prozor - Rama

01 Jul 2015
2281 times

U ponedjeljak, 29.06.2015. godine u općini Prozor-Rama održan je sastanak predstavnika općina Konjic, Jablanica, Prozor-Rama i predstavnika Visoke škole za turizam i menadžment sa predstavnicima GIZ-a. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkim inicijativama u sklopu priprema turističkih projekata za područje ove tri općine. Inicijative proistekle iz dosadašnjih sastanaka rangirane su po obimu i značaju i izabrane su najznačajnije koje će biti u fokusu istraživanja. Dogovoreno je da se za svaku od inicijativa odrede timovi koji će se sastojati od predstavnika sve tri Općine koji će biti zaduženi za prikupljanje svih neophodnih podataka za mapiranje inicijativa. Predstavnici Visoke škole za turizam i menadžment su predstavili inicijativu Geopark Konjic u cilju ostvarenja saradnje tri općine u ovom projektu.