Instaliran informacioni sistem "LEDIS"

02 Sep 2015
1863 times

U ponedjeljak 31.08.2015. godine u prostorijama Općine Konjic održan je sastanak sa predstavnicima Njemačke organizacije za međunarodni razvoj (GIZ) i predstavnicima konsultantske kuće DCG iz Beograda. Cilj posjete bila je evaluacija postojećih općinskih kapaciteta važnih za lokalni i regionalni ekonomski razvoj, kao i kapaciteta za javno-privatni dijalog.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima Lokalnog vijeća za konkurentnost, pokrenutim inicijativama i planiranim aktivnostima na tom polju. Pored ovog sastanka, predstavnici DCG-a su obavili razgovor sa predsjednikom Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic te su posjetili određene firme članice Udruženja.

Kao rezultat dosadašnje uspješne saradnje, Njemačka organizacija za međunarodni razvoj (GIZ) je sufinansirala troškove nabavke i instaliranja informacionog sistema- LEDIS (Local Economic Development Information System) za upravljanje podacima vezanim na lokalni ekonomski razvoj. Korištenje ovog softvera trebalo bi da poboljša efikasno i javno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem na nivou jedinice lokalne samouprave.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija