Print this page

Unaprijeđenje rada kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER)

07 Sep 2015
1525 times

U četvrtak, 03.09.2015. godine u sali Općinskog vijeća Konjic održan je sastanak sa predstavnicima Njemačke organizacije za međunarodni razvoj GIZ i predstavnicima konsultantske kuće DCG iz Beograda. Sastanak je organizovan sa ciljem da se razmotre različite inicijative međuopćinske saradnje Konjica, Jablanice i Prozor-Rame iz oblasti turizma. Također, posebna pažnja se posvetila i načinu organizovanja kancelarija zaduženih za lokalni ekonomski razvoj (KLER) sa ciljem unaprijeđenja funkcionisanja istih. Prisutni na sastanku su razmijenili svoja iskustva vezano za način organizovanja i poslovanja KLER-a.