Print this page

Sastanak Upravnog odbora udruženja privrednika Konjic

14 Sep 2015
984 times

U petak, 11.09.2015. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic sa početkom u 11:00 sati održan je sastanak Upravnog odbora udruženja privrednika Konjic. Pored predstavnika Agencije "PRVI KORAK" d.o.o. kao tehničkog sekretarijata i članova Upravnog odbora udruženja sastanku su prisustvovali i predstavnici Općine Konjic. 

Na sastanku se razgovaralo o provedenim i planiranim aktivnostima u pogledu formiranja poslovnog inkubatora na području općine Konjic, što su prisutni jednoglasno podržali i istakli da je poslovni inkubator jedan od boljih načina kako animirati inovativne mlade ljude da pokrenu sopstveni biznis.

Također, razmatrala se i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Općine Konjic kao i usporedba iste sa odlukama o komunalnim taksama za općine: Tešanj, Visoko i Cazin.

Prisutni su upoznati i sa održavanjem 6. Međunarodnog festivala hrane "FOOD FEST" 2015., kao i izradom novog akcionog plana za zaštitu okoliša općine Konjic (LEAP).

U svrhu što kvalitetnije izrade ovog dokumenta pripremljena je anketa putem koje se želi saznati mišljenje/ocjena javnosti o svakodnevnim problemima iz oblasti okoliša te je ista podijeljena svim prisutnim.