Print this page

Odluka o komunalnim taksama

17 Sep 2015
1505 times

Na osnovu zaključaka sa sastanka Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, dana 17.09.2015. godine, održan je sastanak članova Upravnog odbora sa Načelnikom Općine Konjic.
Tema sastanka je bila Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama.

Prisutni članovi Upravnog odbora upoznali su Načelnika Općine Konjic sa zaključcima sa sastanka Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, vezano za donošenje ove odluke.
Prijedlog Udruženja privrednika jeste da se visina komunalne takse za novosnovane poslovne subjekte, kao i nove poslovne jedinice u sastavu postojećih poslovnih subjekata, umanjuje od obračunatog iznosa, prema Tarifi općinskih komunalnih taksi kako slijedi:

- 100% za prve tri godine poslovanja,
- 75% za četvrtu godinu poslovanja,
- 50% za petu godinu poslovanja.

Ovaj prijedlog Udruženja privrednika je u potpunosti podržan od strane Načelnika Općine Konjic, te je dogovoreno da se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama izmjeni u skladu sa zahtjevima Udruženja privrednika i kao takav proslijedi Općinskom vijeću Konjic na usvajanje.