Usvojena Odluka o komunalnim taksama

09 Okt 2015
1541 times

Na sjednici Općinskog vijeća Konjic održanoj 05.10.2015. godine usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama. Ovom Odlukom oslobađaju se od plaćanja komunalne takse svi novoosnovani poslovni subjekti, kao i nove poslovne jedinice u sastavu postojećih poslovnih subjekata, prema Tarifi općinskih komunalnih taksi kako slijedi:
- 100% za prve tri godine poslovanja,
- 75% za četvrtu godinu poslovanja,
- 50% za petu godinu poslovanja.
Usvajanjem ove odluke Općinsko vijeće Konjic je dokazalo opredjeljenost Općine Konjic prema privlačenju novih investicija i otvaranju novih radnih mjesta.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija