Sastanak VET vijeća

11 Nov 2015
1945 times

U utorak, 10.11.2015. godine u prostorijama Srednje škole Konjic (kancelarija direktora), sa početkom u 13:00 sati, održan je sastanak VET vijeća.

Na sastanku je jednoglasno za predsjednika VET vijeća izabran gospodin Hamid Hajduk.

Razgovaralo se o potrebi usklađivanja obrazovnog sistema sa potrebama privrede, s obzirom da se danas školuje veliki broj kadrova koji ne zadovoljavaju potrebe privrednog sektora. Posebno je istaknuto da je neophodno da postoji čvršća saradnja između obrazovnih institucija i privrede, kako bi se uticalo na upisnu politiku, odnosno prilagođavanje nastavnog plana i programa potrebama lokalne privrede, što je i osnovna uloga VET vijeća.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija