Print this page

Priprema projektnih prijedloga prema metodologiji EU

23 Nov 2015
1870 times

U sklopu REDAH-ove praktične škole lokalnog i regionalnog razvoja održana je radionica na temu "Priprema projektnih prijedloga prema metodologiji EU".Radionica je održana u periodu od 17.-19.11.2015. godine u prostorijama Općine Jablanica. Pored predstavnika Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic radionici su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Prozor-Rama kao i predstavnici Općine Jablanica.

Cilj ove radionice bilo je upoznavanje učesnika sa pripremom i upravljanjem projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) kao jedinstvenom metodologijom kojom se planiraju i provode projekti/programi koji se finansiraju iz različitih fondova EU.

U PCM konceptu važnu ulogu ima logička matrica projekta. Pristup logičke matrice (Logical Framework Approach) predstavlja metodologiju planiranja, upravljanja i evaluacije projekata. On uključuje analizu sudionika, analizu problema (problemsko stablo – problem tree), analizu ciljeva i strategija, pripremu same logičke matrice, te pripremu rasporeda aktivnosti i sredstava, što su učesnici primijenili na razradi turističkog projekta u ove tri općine.