Predstavnici Agencije "PRVI KORAK" i USAID-Sida GOLD Projekta u posjeti Općini Jablanica

03 Feb 2016
1585 times

U utorak, 02.02.2016. godine predstavnici Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic  zajedno sa gosp. Sarajlić Amirom, savjetnikom za radnu snagu u sklopu USAID-Sida GOLD Projekta posjetili su Općinu Jablanica. 

Razlog posjete je pokretanje novih projekata obuke i zapošljavanja za potrebe privatnog sektora na području općine Konjic koji bi bili implementirani od strane Agencije za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. uz finansijsku podršku USAID-Sida GOLD Projekta, lokalnih zajednica i drugih partnera koji bi potpomogli realizaciju ovih projekata.  

Ovim projektima pruža se mogućnost svim nezaposlenim osobama sa područja općine Konjic i Jablanice koji se nalaze na biroima za zapošljavanje da steknu neophodnu obuku u nekoliko privatnih preduzeća sa područja općine Konjic te svojim radom i zalaganjem zadovolje potrebe poslodavaca i samim tim steknu uslove da se zaposle i nastave raditi u ovim preduzećima.

Na kraju Općinski načelnik je izrazio podršku ovom projektu zapošljavanja i istakao da će se Općina Jablanica vrlo rado uključiti i aktivno učestvovati u narednim aktivnostima projekta.  

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija