Print this page

Druga radionica na temu "Javno-privatno partnerstvo za razvoj turizma u Konjicu"

30 Jun 2016
1040 times

U srijedu, 29.06.2016. godine sa početkom u 10:00 sati, u hotelu Garden City, održana je druga radionica na temu „Javno-privatno partnerstvo za razvoj turizma u Konjicu" na kojoj su prisustvovali i predstavnici Općine Konjic.


Glavni fokus radionice je bio na strateškim smjernicama razvoja turizma gdje su predstavnici REDAHA na osnovu nacrta SWOT analize koja je bila kreirana na prethodnom sastanku, iznijeli prijedloge: vizije, strateških ciljeva, operativnih ciljeva, mjera i projekata koji se odnose na turizam u Općini Konjic.


Na sastanku su izabrani i predstavnici privatnog sektora iz oblasti turizma koji će sačinjavati tim za izradu Strategije za period 2016-2025. godina. Na prijedlog većine odabrana su tri predstavnika: Eldin Gakić, Eldin Halilović i Sanja Korić.