Podrška održivom zapošljavanju

29 Avg 2016
922 times

Obzirom da je u toku Javni poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga od strane Međunarodne organizacije rada (MOR) Poziv br. 1/2016 „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic kao vodeći aplikant radi na pripremi projektnog prijedloga i koordinaciji između koaplikanata na ovom projektu.

Uprkos određenim pomacima koji su ostvareni u posljednje dvije godine, nezaposlenost i dalje predstavlja jedan od ključnih problema sa kojima se suočava BiH i koji se reflektira i na lokalnu zajednicu i kvalitet života njezinih građana. Aktivnosti koje smo pokrenuli, a koje su podrazumijevale jedan sistematičniji pristup rješavanju složenih problema na tržištu rada putem ovog projekta bi bile na izvjestan način nastavak započetog.

Stoga je i opći cilj pomenutog projekta da doprinese jačanju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i strateškom razvoju tržišta rada BiH. U tom kontekstu, projekat će se baviti konkretnim pitanjima održivih partnerstava postavljajući aktivne okvire za tržište rada na nivou lokalne zajednice kako bi se stvorili uslovi za bolju zapošljivost radne snage. Projekat podrazumijeva veoma širok spektar aktivnosti i učešće minimalno jednog subjekta iz svake od kategorija: (općina, javna služba za zapošljavanje (JSZ), poslodavac, obrazovna ustanova, i nevladini akteri poput udruga građana, organizacija poslodavaca, sindikata, lokalnih i regionalnih agencija i privrednih komora) sa kojima smo obavili razgovor i definisali zajednički nastup na ovom projektu. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 06.09.2016. godine

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija