Sastanak predstavnika ugostiteljskih objekata i AMUS-a.

09 Dec 2016
1053 times

U srijedu, 07.12.2016. godine sa početkom u 12:00 sati održan je sastanak između predstavnika ugostiteljskih objekata i predstavnika AMUS-a. u Sali za sastanke Općine Konjic.Ovu inicijativu je pokrenulo Udruženje privrednika kako bi svi vlasnici ugostiteljskih objekata imali mogućnost da u direktnom kontaktu sa predstavnicima AMUS-a pokušaju rješiti sve dileme o uslovima za upotrebu autorskih prava.

AMUS je Udruženje „Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca" osnovano još 1946. godine. U decenijama postojanja kroz evidenciju je prošlo više hiljada članova. U postratnom periodu Udruženje je nastavilo svoj rad te je upisano u registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune Statuta AMUS-a i usklađivanje sa odredbama novog Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakona o udruženjima i fondacijama su registrovane Rješenjem Ministarstva 01/6-67-RS/02 od 12.01.2012.godine.

Rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH kojim je izdata dozvola za rad AMUS-u istovremno je oduzeta dozvola Sine Qua Non d.o.o. Sarajevo agenciji koja je ranije osnovana za zastupanje i zaštitu autorskih prava.

Aktivnosti koje obavlja AMUS su definisane članom 3. Zakona, a prvenstveno se odnose na sklapanje ugovora o prijenosu neisključivih prava korisnicima autorskih djela kao i sklapanje kolektivnih ugovora s reprezenta tivnim udruženjima korisnika o uslovima za upotrebu autorskih djela.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija