Geopark Konjic

27 Dec 2016
1392 times

Na osnovu objavljenih rezultata javnog poziva „Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" za 2016. godinu-Sufinansiranje Programa razvoja planinskog, ruralnog i eko-turizma (za započete i nove aktivnosti u planinsko-ruralnim područjima, u cilju uređenja i unapređenja turističke ponude, produžetka turističke sezone i privlačenja novih domaćih i stranih turista)" Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic je u petak 23.12.2016. godine potpisala Ugovor za realizaciju projekta „Geopark Konjic".

Projekat je rađen u saradnji sa Visokom školom za turizam i menadžment Konjic. Realizacijom ugovorom predviđenih aktivnosti završiti će se dio aktivnosti iz projekta.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija