Print this page

Rezultati Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša

27 Dec 2016
1913 times

Fond za zaštitu okoliša FBiH objavio je rezultate javnog poziva za dodjelu grant sredstva iz područja zaštite okoliša za 2016.godinu. Sredstva je u sklopu ovog javnog poziva dobilo 75 aplikanata.

Za projekte zaštite prirode, te zaštite i remedijacije tla, sredstva su odobrena za 13 projekata, dok za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka uslove za dobivanje sredstava nije ostvario niti jedan aplikant.

Fond za zaštitu okoliša je za projekte zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica sredstva odobrio za 28 aplikanata, a za projekte jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša i održavanje tematskih konferencija i radionica sredstva su odobrena za 12, a u oblasti zaštite zraka sredstava je dobilo 13 aplikanta, dok je 9 aplikanata dobilo sredstva za projekte u oblasti energijske efikasnosti.

Od devet aplikanata, kojima su odobrena sredstva za projekte iz oblasti energetske efikasnosti je i Općina Konjic za projekat „Proširenje sistema javne rasvjete sa LED svjetiljkama – II faza" sa iznosom do 78.700,00 KM. Aplikaciju za ovaj projekat pripremala je Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic u saradnji sa Službom za prostorno uređenje, građenje i obnovu općine Konjic.

Više informacija o projektima koji su dobili grant sredstva možete pronaći OVDJE.