Print this page

Radionica na temu "Definisanje Lokalnog akcionog plana teritorijalnog marketinga"

17 Mar 2017
912 times

U četvrtak, 16.03.2017. godine, u Sali vijeća Općine Konjic sa početkom u 11:00 sati, od strane predstavnika OXFAM-a održana je radionica na temu „Definisanje Lokalnog akcionog plana teritorijalnog marketinga". Ovo je prvi radni sastanak fokus grupe za izradu „Lokalnog akcionog plana teritorijalnog marketinga za područje općine Konjic". Na radionici su uzeli učešće predstavnici javnog i privatnog sektora i civilnog društva. Definisani su osnovni prioriteti djelovanja, ciljevi i urađena SWOT analiza za osnovne prioritete.

Aktivnost izrade LAP-a će se implementirati u saradnji sa Općinom Konjic i Savezom poljoprivrednih proizvođača Konjic te OPZ Konjic, a u sklopu projekta „Inkluzivni poljoprivredni lanci za održivi razvoj ruralnih područja u BiH i Albaniji", koji finansira Intesa SanPaolo banka iz Italije.

Primjena Lokalnog Akcionog Plana teritorijalnog marketinga Općine Konjic predstavlja jačanje pozicije međusobno povezanih subjekata u kreiranju jedinstvene teritorijalne ponude, brže pozicioniranje, stvaranje povoljnije ulagačke klime za investitore, postizanje višeg stepena iskorištenosti kapaciteta, porast proizvodnosti i stope povrata ulaganja, što u konačnici treba dovesti do poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva.