Potpisan ugovora sa izabranim kandidatkinjama po "Javnom pozivu za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena"

01 Jun 2017
644 times

Dana 24.05.2017. godine, u sali Vijeća Općine Konjic, sa početkom u 11:00 sati, upriličeno je potpisivanje ugovora između Općine Konjic, USAID/PPMG-a i 10 kandidatkinja kojima su odobrena sredstva po Javnom pozivu poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena.

Naime, Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama su objavili „Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena".

Ukupan poduzetnički fond po ovom Javnom pozivu iznosio je 90.000, 00 KM, od čega je učešće Općine Konjic iznosilo 45.000, 00 KM, a učešće USAID/PPMG-a 45.000,00 KM.
Nakon što su pristigle prijave po ovom Javnom pozivu, komisija za ocjenu pristiglih prijava je na osnovu definisanih kriterija za ocjenu, izabrala kandidatkinje koje su zadovoljile navedene kriterije. Na osnovu izbora komisije, Načelnik Općine Konjic je donio Odluku o raspodjeli sredstava.

Povodom toga, upriličeno je i potpisivanje ugovora sa odabranim kandidatkinjama, a sve aktivnosti vezane za implementaciju ovog projekta će provoditi Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija