Print this page

Održan sastanak sa prvom grupom kandidata za zanimanje varioc

01 Jun 2017
1006 times

U srijedu, 24.05.2017. godine, u sali Vijeća Općine Konjic, sa početkom u 13:00, održan je sastanak sa zainteresiranim kandidatima za obuku za zanimanje varioc.

Naime, u sklopu realizacije mjera predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Općine Konjic za period 2015-2018, Agencija „PRVI KORAK" je na osnovu iskazanih potreba privrednih subjekata pripremila projekte obuke i prekvalifikacije radne snage za navedeno zanimanje. Projektom je planirana obuka 70 kandidata, od čega će njih 50 biti zaposleno u preduzeću DIV d.o.o. Sarajevo-Poslovnica Konjic i 6 u preduzeću Štanceraj New Company d.o.o. Konjic.

Cilj je da se obuče i zaposle osobe evidentirane na Birou za zapošljavanje te je povodom toga održan prvi sastanak sa zainteresovanim kandidatima, kojima su direktor firme DIV d.o.o. Sarajevo gdin. Almir Žujo , stručni saradnik u implementaciji projekta gdin Amir Sarajlić , direktor Agencije „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, gđa Ajla Greda, predstavili osnovne informacije o planiranom projektu. Sastanku je prisustvovao 41 kandidat, koji su popunili upitnik, na osnovu kojeg će se izvršiti selekcija te će odabrani kandidati biti pozvani na intervju. U narednom periodu će biti održan još jedan sastanak sa drugom grupom zainteresiranih, kako bi se mogao odabrati dovoljan broj kvalitetnih kandidata koji će prisustvovati navedenoj obuci.

Svi kandidati koji uspješno polože test će dobiti međunarodno priznati certifikat za zavarivanje čime će znatno povećati svoju mogućnost zapošljavanja, dok će njih 56 biti zaposleno u pomenutim preduzećima.

Partneri u implementaciji ovog projekta su Federalni zavod za zapošljavanje, Vlada HNK, Općina Konjic, DIV d.o.o. Sarajevo-Poslovnica Konjic i Štanceraj New Company d.o.o. Konjic.
Agencija „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic će vršiti implementaciju, monitoring i izvještavanje prema svim partnerima u projektu.