Print this page

Implementacija aktivnosti po projektu "Marginalizirane grupe žena"

21 Avg 2017
473 times

Nakon što su kandidatkinje kojima su odobrena sredstva po "Javnom pozivu za marginalizirane grupe žena" potpisale ugovor o korištenju sredstava, Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic, kao implementator aktivnosti vezanih za Javni poziv, je održala sastanak sa kandidatkinjama i pojasnila šta je sve neophodno kako bi krenule u realizaciju svojih biznis planova.

U prethodnom periodu korisnice sredstava su prikupile svu neophodnu dokumentaciju za registraciju svog biznisa, isti registrovale i počele sa realizacijom aktivnosti iz biznis plana.

Agencija „PRVI KORAK" d.o.o. prati realizaciju projektnih aktivnosti i prati utrošak sredstava odobrenih po ovom pozivu te izvještava Općinu Konjic i USAID/PPMG o realizovanim aktivnostima.