Print this page

Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora Konjic

21 Avg 2017
526 times

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic je aplicirala na Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu koji je objavilo Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta (FMRPO) sa projektom„Proširenje kapaciteta poslovnog inkubatora Konjic".

Nakon objave rezultata, dana 27.07.2017.godine u hotelu ERO u Mostaru potpisan je Ugovor o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic.

Implemetacijom ovog projekta stvoriće se mogućnost za veći broj mladih ljudi sa područje općine Konjic da svoje potencijalne poslovne ideje pretvore u uspješne privredne priče.