Print this page

Izbor korisnika sredstava "Transfer za jačanje turističkih kapaciteta utvrđenih Proračunom za 2017. godinu"

04 Jan 2018
179 times

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic je aplicirala na Javni poziv „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta" utvrđenih Proračunom za 2017. godinu, koji je objavilo Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/Ž sa projektom „Titova nadzemna rezidencija".

Nakon objave rezultata, dana 22.12.2017.godine potpisan je Ugovor o dodjeli poticajnih finansijskih sredstava između Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/Ž i Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. Konjic.

Detaljnije informacije o aplikantima koji su odobrena sredstva po navedenom Javnom pozivu možete pronaći na slijedećem linku:
http://mtto-hnz-k.ba/notices/odluka-izboru-korisnika-sredstava-transfer-jacanje-turistickih-kapaciteta-2/