Zajednički sastanak Vijeća za konkurentnost Konjica, Prozor-Rame i Jablanice

23 Sep 2014
782 times

U organizaciji Njemačkog društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) GmbH i Programa za lokalnu samoupravu i ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini (PROLOCAL), danas 23.9.2014.godine u općini Jablanica, održan je zajednički sastanak Vijeća za konkurentnost općina Konjic, Prozor-Rama i Jablanica. Sastanku su prisustvovali uži sastavi općinskih Vijeća za konkurentnost, a moderator sastanka bila je Selma Karavdić-Gaab, viši savjetnik Programa za lokalnu samoupravu i ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Nakon diskusija, zaključeno je da se krene sa inicijativama prema Vijećima za konkurentnost prisutnih općina i iste formulišu uz pomoć GIZ-a, te da se upute i na Općinska vijeća. Nakon ove procedure, inicijative bi se prosljedile Vladi HNK ili nadležnim ministarstvima.

Dogovoreno je da se putem lokalnih Vijeća za konkurentnost pokrenu Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji sa nivoa HNK, a zatim i poticaji MSP sa nivoa HNK.

Na kraju, zaključeno je da se u narednom periodu sagledaju mogućnosti prisnije međuopćinske saradnje za ove tri općine kako bi zajednički nastupali u kandidovanju i realizaciji projekata u svim lokalnim zajednicama.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija