Sastanak udruženja privrednika

06 Nov 2014
815 times

Dana 3.11.2014. godine u prostorijama Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK" d.o.o. sa početkom u 15:00 sati, održan je 2. Sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic.
Sastanku su prisustvovali:
• Jasmin Badžak- Sur-Tec Eurosjaj
• Haris Idrizović- Oblo Commerce
• Adem Nikšić- Rukotvorine
• Emir Klepo- Valbih
• Kasim Džajić- Neretva Rafting
• Bernardin Alagić- PD Igman d.d.
• Lana Bektašević-Velagić- Savez poljoprivrednih udruženja

Direktor Agencije „PRVI KORAK" , Derviš Dizdarević upoznao je prisutne sa aktivnostima koje je Agencija provela vezano za proces registracije Udruženja.
Također, bilo je riječi i o poslovnim aktima koje treba pripremiti za sljedeću Skupštinu Udruženja planiranu za mjesec decembar.
Na sastanku je prezentiran akcioni plan za implementaciju inicijative „Unapređenje baze ljudskih resursa". Posebna važnost je posvećena anketi za utvrđivanje potreba privrednog sektora za radnom snagom i planovima razvoja u narednih 3-5 godina.

Misija agencije Prvi korak je promoviranje gospodarstva, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic
Musala do br.1
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina

email: prvikorakkonjic@gmail.com

Tel: +387 36 / 727 645

Fax: +387 36 / 727 645

Foto Galerija